Aangesloten bij het CAT - Beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten

 Aangesloten bij het CAT - Beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten
Ik ben aangesloten bij de Beroepsorganisatie van het CAT.
 
Deze licentie is een signaal van betrouwbaarheid, beroepsmatigheid en kwaliteit naar mijn cliënten toe en geeft aan dat ik: 

-  volledig voldoe aan de WKKGZ*
-  lid ben van de beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten)
-  erkend alternatief therapeut ben.
 
*De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilinstantie. De Geschillencommissie biedt zorgaanbieders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.
 
Nadere info op:
https://catcollectief.nl/
 
 

Nadere info op:

https://www.gatgeschillen.nl/