Boodschappen van de Engelen: deel I

11-01-2017 22:18

Deel 1 -  Dubbele getallen

 

Meester getallen, dubbele getallen of engelen getallen. Zo worden ze genoemd. Misschien is het je wel eens opgevallen dat je ‘toevallig’ net op de wekker, radio, magnetron, of je telefoon kijkt als het precies 11.11 uur, 22.22 of 14.14 uur is?

Ik werd me er een paar jaar geleden bewust van. Ineens vielen ze me op. Het inspireerde me heel erg. Ik ben uiteraard gaan opzoeken wat het me allemaal wilde zeggen en eigenlijk te betekenen had en kwam er achter dat het tekens, signalen, boodschappen zijn van de Engelen. Of liever gezegd dat het universum mij iets wil laten weten. Ze willen ons iets bewust maken, ons begeleiden, of sturen in een bepaalde richting. Het word ook wel eens ontwaken genoemd.  

En nee het is geen toeval dat jij JUIST op die momenten de dubbele getallen waarneemt.

Over heel de wereld zien steeds meer mensen 11:11 op digitale displays, zoals hierboven genoemd. 11:11 wordt geassocieerd met een ‘wake-up-call-code’. Het ontwaakt de geest naar een hoger bewustzijn.

Ik weet dat Doreen Virtue enkele boeken heeft geschreven over de getallen van de engelen. In het boek Getallen van de engelen legt ze uit dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallenreeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt.

Onderstaand enige uitleg.

Warme groet,

Natasja

Engelen getallen: Hoe de Meestergetallen van de Engelen terugkomen in de tijd

12:12 Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren.

2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13:13 De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten.

3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14:14 Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen.

4 staat voor ‘Er zijn engelen bij je’. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15:15 Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.

5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.

16:16 Al je materiele behcefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt.

Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen am materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17:17 Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen orn je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere.

7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18:18 Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.

8 Financiële overvloed komt nu op je pad .

19:19 Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.

9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20:20

Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging.

0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21:21 Geloof in de ideën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen.

1 We zijn alemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22:22 Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23:23 De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.

3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00:00 De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

Enkelvoudige Engelengetallen

1

Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1. We zijn allemaal één, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten.

2

Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

3

De verlichte meesters (bijvoorbeeld Jezus) zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

4

Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

5

Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren.

6

Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

7

Je bent op de goede weg! Ga vooral zo door!

8

Financiële overvloed komt nu op je pad.

9

Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

10

Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten ideeën, inzichten of helderwetendheid (je weet iets maar hebt geen idee hoe je aan die informatie bent gekomen). Blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt.

Voorbeelden van  dubbele engelen getallen

00

00: De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11

11: Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22

22: Je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

33

33: Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr. en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen

44

44: Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. Je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jou, (via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden.

55

55: Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66

66: Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiele of wees er niet zo obsessief mee bezig.

77

77: Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88

88: Grote overvloed is je deel voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

99

99: Ga aan de slag, lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen.

111

111: Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteerd.

222

222: Heb vertrouwen. Alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333

333: Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444

444: Duizenden Engelen omringen je op dit moment. Ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen, alles is goed.

555

555: Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

303

303: De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

404

404: God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.

505

505: Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

606

606: Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.

707

707:Je werkt volmaakt samen met God de schepper. je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

808

808:Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

909

909:Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

 

Bron: Getallen van de Engelen - Doreen Virtue